News

Trots op mijn handboek schildertechniek.

"Haar jarenlange leraar ervaring bundelt zij in dit leerboek voor schilders. Het gaat over ambachtelijkheid, techniek en inzicht in een aangepast jargon, een eigen woordenschat. De schilder en zijn stiel ziet zij als een stel. Techniek wordt te vaak als een obstakel gezien. Alles moet spontaan en naturel. Toch kunnen buikgevoel en kennis prachtig hand in hand gaan." Ludo Aerts.


Het is te koop in de Academie Voor Beeldende Kunsten Berchem voor € 15.